Een hart voor ALS®

Een hart voor ALS® is als vzw de logische voortzetting van het werk van Alain Verspecht ( zelf ALS patiënt sinds 2006) en schrijver van deze blog.

Samen met een steeds groter wordende groep sympathisanten zet Een hart voor ALS® zich in voor het goede doel: de broodnodige fondsenwerving ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek naar deze verschrikkelijke aandoening.

Een hart voor ALS® vzw is er van overtuigd dat het aanpakken van het probleem aan de bron een economisch te verantwoorden piste is en tegemoet komt aan de luide schreeuw van de steeds groter wordende groep pALS ( personen met ALS).

Vindt u het ook onbegrijpelijk dat er tot op vandaag nog steeds geen afdoende inzichten bestaan in oorzaak en ontwikkeling van Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS), dat er slechts één erkend ‘geneesmiddel’ bestaat (Rilutek) dat in het beste geval het leven van een patiënt met slechts enkele maanden verlengt?

Wilt u graag helpen hierin verandering te brengen?

Ga naar www.eenhartvoorals.be en verneem meer!