29 september 2013: Rijkdom…

Is het raar dat je, wanneer je ziek bent, zoveel meer stilstaat bij wat je hebt? Is het raar dat die ogenschijnlijk kleine dingen plots zo belangrijk blijken te zijn? Is het raar dat wat altijd evident leek, het helemaal niet is?

Rijkdom bestaat in vele vormen. Gezondheid is er één van, en dan nog wel een speciale. Het is één van de weinige vormen van rijkdom die niet overdraagbaar is… Daarnaast wordt het woord gebruikt ter illustratie binnen diverse omstandigheden: een rijkdom aan kleuren, een rijkdom aan kennis, een rijkdom aan vrienden,… Ook binnen het bedrijfsleven komt het wel eens voor in een andere dan de gebruikelijke context. Zo spreken we bijvoorbeeld ook over rijkdom als het gaat over ‘menselijk kapitaal’, de verzameling van kennis en ervaring van de medewerkers.

Gezondheid is natuurlijk heel belangrijk, maar daarnaast mag je jezelf ook gerust als rijk beschouwen als je in staat bent liefde te geven, te zorgen voor, er te zijn voor anderen, als je beschikt over empathisch vermogen, als je offers kan brengen zonder tegenprestatie…

En dan is er nog ‘rijkdom’, vanuit een financieel perspectief. Wellicht de meest gebruikte definitie…

Misschien moeten we, voor het verdere begrip van deze tekst, een afspraak maken over wie (financieel gezien) rijk is, en wie niet. Het sleutelwoord hierin is ‘vergelijken’. Je bent rijk als je vergeleken met iemand anders op het materiële of immateriële vlak meer kan uitgeven en/of bereiken. Hoe meer mensen je kan vinden die het op deze vlakken minder goed dan jezelf, hoe rijker je bent.

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat naarmate de financiële rijkdom stijgt, de persoon in kwestie ‘verandert’. Hij creëert voor zichzelf een totaal nieuw norm- en waardebesef. Hij leert zichzelf dat hebzucht normaal is, wat wordt bevestigd door zijn omgeving waarmee hij zich vergelijkt. Mensen die er financieel een pak minder goed voorstaan, maar toch bereid zijn te ‘delen’, worden door deze ‘elite’ gezien als losers…

“Rijkdom”, zei u…?

Fijne dag nog,

Alain

“Some people are so poor, all they have is money.”
(Patrick Meagher)

18 december 2012: Oproep…!

met de warmte en gezelligheid van de Kerstdagen in het verschiet, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om jullie aandacht en steun te vragen voor Een hart voor ALS vzw.

We kunnen terugblikken op een succesvol jaar campagnevoeren in onze strijd tegen Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS), een ongeneeslijke neuro-musculaire aandoening.

In totaal konden wij, mede dankzij de initiatieven van diverse verenigingen, bedrijven en particulieren, € 31.955 verzamelen voor het goede doel. Deze middelen werden goed besteed: een deel ervan werd geïnvesteerd in de bouw van zorgcentrum Middelpunt te Middelkerke, het overige deel ging naar het fonds ‘A Cure for ALS’, beide projecten van de ALS Liga.

Vanaf september dit jaar gaat Een hart voor ALS door het leven als vzw, een noodzakelijke stap naar een verdere professionalisering van ons initiatief. Een team van zeven personen met ervaring in diverse domeinen zette mee zijn schouders onder ons project. Dit mede ook met oog voor continuïteit van onze vereniging. Er kwam een nieuwe website, communicatie – en marketingkantoor Antenno ( tevens lid van de raad van bestuur van onze vzw ) ontwikkelde een nieuwe huisstijl en we waren prominent aanwezig via diverse sociale media.

Graag voeg ik hier nog aan toe dat al deze inspanningen door de betrokken partijen op een volledig vrijwillige basis zijn gerealiseerd.

De missie van de vzw is duidelijk: het inzamelen van fondsen ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar ALS.

In dit kader hebben ook besloten om vanaf heden rechtstreeks samen te werken met het labo van professor Wim Robberecht (KU Leuven), een gerenommeerd en wereldwijd gerespecteerd arts die baanbrekend werk verricht in dit domein. Via een nauwe samenwerking kunnen wij zelf aangeven welke specifieke projecten we financieel willen ondersteunen. We bieden tevens 100 % transparantie in de besteding van onze middelen!

ALS is een verschrikkelijke aandoening met ondraaglijke gevolgen voor de patiënt en zijn omgeving. Op dit moment is er slechts één ‘geneesmiddel’ dat in het beste geval het leven van de patiënt met enkele maanden verlengd.

Onze inzet hieraan een einde te stellen gaat ook in 2013 onverminderd verder met als speerpunt een grootscheepse sensibiliseringscampagne in het voorjaar.

We hopen in deze laatste weken van dit jaar ook op uw steun te mogen rekenen!

Dit kan via een rechtstreekse storting op het rekeningnummer van onze vzw: IBAN: BE09 0688 9548 7657 BIC: GKCC BE BB

Wenst u uw bijdrage ook enige ( commerciële ) visibiliteit te geven, dan hebben wij voor bedrijven een leuk alternatief. Alle info hierover op de volgende pagina: Ondernemers vormen front tegen ALS.

Steek de talrijke ALS patiënten een hart onder de riem en steun onze campagne!

Dank jullie wel!

Voor het bestuur,
Aain & Katrien Verspecht – Asselbergh

He who waits to do a great deal of good at once, will never do anything.
(Samuel Johnson)